Fjellsprekk Super Helårs 5kg Pose

E-post
Fjellsprekk Super Helårs er ekspanderende mørtel for sprekking av fjell og betong. Blandes med vann og helles i ferdigborede hull. Enorme krefter. 5kg pose. Denne typen brukes ned til -5 grader.
Pris:
Tilbudspris: kr325,00
Beskrivelse

Trykk her for all info og bilder om fjellsprekk

Beskrivelse og egenskaper
FJELLSPREKK® er en ekspanderende mørtel til
sprekking av fjell og betong uten å sprenge, og uten
rystelser. Den kan brukes ute og inne.


Bruksområder
FJELLSPREKK® brukes for å splitte opp fjell, stein og
betong på en trygg måte. Den er meget velegnet til bruk i
nærheten av konstruksjoner og bygg hvor rystelser utgjør
en fare. Man kan med stor fordel bruke det innendørs på
fjell og betong, for effektiv og enkel oppdeling.


Temperatur
FJELLSPREKK® kan brukes i temperatur fra -5 til +20
grader. Ved lav temperatur er det viktig å bruke lunket
vann, for å få rask herding og ekspansjon.


Ut-blanding
FJELLSPREKK® blandes sammen med vann med visp på
drill eller mørtelmikser. 1,55 liter kaldt vann ved temp over
15 grader, 1,5 liter vann ved temp 5-15 grader, 1,4 liter
lunket vann ved temp -5 til +5 grader. Og så er det veldig
viktig å passe på at alt blir blandet, og ingenting blir
liggende igjen i kantene eller i bunnen. Passende blande-tid
er ca 2 minutt. Etter det har man maks 5 minutter på å fylle
hullene, så derfor bør alt være klargjordt på forhånd. Vask
bøtte og utstyr grundig med rent vann mellom hver
blanding.


Bruksmåte
Ferdig blandet FJELLSPREKK® har en konsistens som en
dressing. Dette tømmes rett i hullene, eller ved hjelp av
trakt. Om solen har varmet fjellet mye, kan temperaturen bli
for høy og det vil kunne resultere i at herdingen blir for
hurtig, og det kommer opp av hullet med et lite poff. Pass
derfor på at temperaturen i fjellet er korrekt, og at det ikke
er vann i hullet. Det kan også være for høy temperatur rett
etter boring. Ved tvil, bruk et termometer litt nedi hullet, for
å sjekke om temperaturen er korrekt. Hvis det er sprekker i
fjellet, kan det brukes plaststrømpe for å unngå at mørtelen
renner ut i sprekkene.


Virkningstid
FJELLSPREKK® har en virkningstid på 45 minutt til 3
uker, avhengig av temperatur, hullavstand, fjelltype og
hvilket utslag man har. Jo høyere temperaturen er, jo raskere
går oppsprekkingen.


Forbruk
Hulldiameter
ø 32 mm - ø 35 mm - ø 38 mm
Hull-lengde pr 5kg sekk ca
3,2 meter - 2,9 meter - 2,3 meter


Forarbeid
Rensk fjellet eller betongen for løsmasse først. Deretter må
man analysere hvordan det er hensiktsmessig å bore hullene.
Man bør unngå å bore i sprekker, hvis man ikke skal splitte
langs hele sprekken. Bor heller mellom sprekker, slik at det
sprekker bedre opp. Man kan med fordel bore i et type
sikksakk mønster og ikke i rader, for å unngå lange blokker,
og få det mer opp-sprekket. Men ved avslutning mot vegg
eller andre konstruksjoner, hvor man
vil ha en rettest mulig kant, kan man sømbore så nærme som
mulig. Ved splitting av fjell bør man underbore 5-10 cm for å
få med seg alt mellom hullene. Man bør også passe på at
man har godt utslag i fronten av hullene. Man kan også bore i
andre vinkler for å oppnå ønsket resultat.


Sikkerhetsregler
FJELLSPREKK®. må ikke helles på beholdere, pga utrolige
krefter som oppstår. Det er viktig å bruke gummihansker,
vernebriller og støvmaske (FFP3) samt heldekkende
bekledning. Etter man har fylt hullene skal man ikke
oppbevare seg over dem de første 3-4 timene, pga fare for
utblåsning. Ikke la barn leke med stoffet!


Hvordan det skal bores
FJELLSPREKK® virker ved at det oppnår et ekstremt press
under herding. Når man skal bore er det derfor viktig å tenke
hvilken retning man borer i. Ekspansjonen vil presse mot
sidene i hullet, og det er derfor viktig at man ser at fjellet kan
sprekke opp i minst en retning. Det vil altid sprekke der det er
enklest å dele fjellet. Derfor er det meget velegnet til
oppsplitting av fjell i kjellere og intill bygninger, hvor det er
for stor risiko ved sprengning. Hullavstand 7-15 x
hulldiameter, avhengig av fjelltype, utslag og hvor raskt det
skal sprekke. Jo kortere hullavstand, jo raskere sprekker det.


Farebeskrivelse
Stoffet kan irritere huden, og etse i sår. Det kan irritere
luftveiene og øynene. Det er derfor viktig å bruke
gummihansker, vernemaske og vernebriller, samt
heldekkende bekledning. Ved hud eller øyekontakt, skyll
grundig med rent vann. Får man det i åpne sår, skyll
grundig med vann, og oppsøk lege for rensing av såret
snarest. Ved innånding eller svelging, drikk mye vann.
Oppsøk eventuelt lege.

Forbrukerkontakt:
Forbruksimport.no AS
Tlf: 40048124
Sjekk nettsiden for tips og ideer.
www.fjellsprekk.com

Utvalgte produkter